Kundregister
Ditt telefonnummer används som kundnummer. Om numret ej finns i katalogen, eller om något annat är oklart, så kan vi ringa det angivna telefonnumret för att få klarhet. Beställning innebär att du samtycker till behandling av personuppgift, dvs registrering av namn, adress och telefonnummer för privatpersoner, för företag även org.nr, i vårt kundregister. Uppgifterna används endast i vår egen verksamhet.

Tillämplighet
För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag – Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Beställning
Beställningar sker via Internet – eller via telefon under telefon tid vardagar mellan kl. 08.00-17.00. Vi har en expeditionsavgift på 59:- inkl frakt inom Sverige. Din beställning skickas mot Swish till 070-4956600 eller förskottsbetalning till vårt Bankgironr 5504-6270, ej uthämtad försändelse debiteras med 250:-. Vid förskottsbetalning postas varorna omgående när betalningen kommit oss tillhanda.

Priser
Alla priser på våra sidor anges inkl. moms. Momssatsen på alla varor är 25% förutom på Te och övriga livsmedel där momssatsen är 12%. Oavsett beställningens storlek tillkommer endast en avgift på 59:- inklusive moms (12%), detta gäller inom Sverige till privatpersoner.
För företag och leverans till Norge, Finland och Danmark, var vänlig och kontakta oss via e-post eller telefon för aktuell fraktkostnad. Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.

Leveranstider
Normalt levereras varorna 2-4 arbetsdagar efter beställning inkommit till oss.
Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, stryka ej leveransbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.

Leveranser
Leverans sker med brev eller paket genom Posten. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats. Företag kan avtala annat fraktsätt.

Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att frakthandlingar skapas och varor paketerats. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Observera att varorna måste returneras oanvända och i originalförpackning. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer.

Observera att ångerrätt inte gäller livsmedel.

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Returer
Varor som sänds i retur måste vara oanvända och i originalförpackning. Kunden får själv stå för returfrakten. Icke/ofullständigt frankerade returförsändelser löses inte ut av Kaan-Do.
Returer skickas till i försändelsen angiven returadress.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Övrigt
Vi förbehåller oss rätten att godkänna kund och/eller order. Vi reserverar oss för ev. felskrivningar på sidan, prisändringar eller slutförsäljning av viss vara.